Generador de nicks al revés:

Original:

Al revés: